GÖNEN TİCARET ODASI
ODAMIZDAN GÜNCEL DUYURULAR

ODAMIZ ÜYELERİNE AİDAT AFFI İLE İLGİLİ DUYURU

7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup bu kanun kapsamında, 31.03.2018 tarihinden (bu tarih dahil) önceki
Haberi [ 319 ] Kişi Tarafından Okundu.

DOLAŞIM VE MENŞE BELGELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe ispat belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi hususunda bir çalışmanın başlatıldığı ve ihracat yapmak isteyen üyelerimiz ile onları temsil eden yetki belgesine haiz gümrük müşavirlerinin elektronik imzalarını
Haberi [ 431 ] Kişi Tarafından Okundu.

GÖNEN TİCARET ODASINDAN SANAYİ SİCİL BELGESİ BULUNAN FİRMALARA HATIRLATMA

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu hükümleri uyarınca, sanayi siciline kayıtlı bulunan sanayi işletmelerinin, bir senelik faaliyetlerini YILLIK İŞLETME CETVELLERİ nde göstermeleri ve bu cetvellerin yılın ilk dört ayı içerisinde (Nisan ayı sonuna kadar) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın Sanayi Sicil Sistemine işlenmesini temin etmeleri yasal bir zorunluluk olup, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen
Haberi [ 812 ] Kişi Tarafından Okundu.

ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Gönen Ticaret Sicili Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 9 Ağustos 2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun 66 ıncı maddesi; 6102 sayılı kanunun
Haberi [ 1013 ] Kişi Tarafından Okundu.

İŞYERİ TEHLİKE SINIFINA YAPILACAK İTİRAZLAR

İşyeri Tehlike Sınıfına yapılacak itirazlar için en geç 15 Aralık 2016 ya kadar http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2531&lst=DuyurularListesi adresinde yer alan prosüdür çerçevesinde ekli form (Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu) doldurularak mspm@tobb.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir
Haberi [ 633 ] Kişi Tarafından Okundu.

ODAMIZ ÜYELERİNE AİDAT AFFI İLE İLGİLİ DUYURU

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup bu kanun kapsamında, 2016 yılı 1.taksitleri dahil aidat alacaklarına uygulanan gecikme zammı alacaklarının tahsilinden vazgeçilecektir.
Haberi [ 1070 ] Kişi Tarafından Okundu.

GÖNEN TİCARET ODASI MEYBEM A.Ş. İLE ORTAKLAŞA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVLARI DÜZENLEYECEK

Sayın Üyemiz; TOBB tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde sınav ve belgelendirme yapmak üzere kurulan MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş, inşaat, metal ve asansör sektörlerinde, toplam 12 dalda Mesleki Yeterlilik Kurumu?ndan (MYK) sınav ve belgelendirme yetkisini almıştır.
Haberi [ 1534 ] Kişi Tarafından Okundu.

KOOP BİS SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Balıkesir İl Ticaret Müdürlüğü tarafından Gönen Ticaret Sicil Müdürlüğüne gönderilen KOOP BİS Sisteminin İşleyişi hakkında bilgilendirme yazısı ekte sunulmuştur. Odamıza kayıtlı bulunan ilgili Kooperatif üyelerine ilanen duyurulur.
Haberi [ 1328 ] Kişi Tarafından Okundu.

YILLIK İŞLETME CETVELİ VE İŞLETME CETVELİ ANKETİ HAKKINDA DUYURU

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu hükümleri uyarınca, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız sanayi siciline kayıtlı bulunan sanayi işletmelerinin, bir senelik faaliyetlerini YILLIK İŞLETME CETVELLERİ'nde göstermeleri ve bu cetvellerin yılın ilk dört ayı içerisinde (Nisan ayı sonuna kadar) Bakanlığın Sanayi Sicil Sistemine
Haberi [ 1607 ] Kişi Tarafından Okundu.

TİCARET SİCİLİNE YAPILAN BAŞVURULAR HAKKINDA

Ticaret Sicil Müdürlüğümüze yapılan bütün başvurular (Değişiklik, Tasfiye, Terkin) işlemleri 01.01.2015 tarihinden sonra MERSİS üzerinden E-İMZA ile yapılacaktır. İlanen duyurulur.
Haberi [ 1422 ] Kişi Tarafından Okundu.

BALIKESİR HAVA DURMU