GÖNEN TİCARET ODASI

Ortaklık Teyit Belgesi

Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin ortaklarını pay adetlerini gösterir belgedir. 


BALIKESİR HAVA DURMU