GÖNEN TİCARET ODASI

Oda Faaliyet Belgesi

       Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 26.maddesi ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 31.maddesi gereği Üyelere, istek halinde oda sicil dosyasındaki kayıt ve belgelere dayanılarak faaliyet belgesi verilir. Faaliyet belgesinde üyenin, ünvanı, adresi, sermayesi, kayıt tarihi,  derecesi ve iştigal mevzuu ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 


BALIKESİR HAVA DURMU